м. Львів, вул. Зелена, 145/15
burvodservis@ukr.net
(067) 671-14-38
(067) 278-94-15
(032) 241-80-85
Системи очистки стічних вод
   Методи біологічного очищення застосовуються для оброблення господарсько-побутових стічних вод населених пунктів, а також промислових підприємств. Вони основані на здатності мікроорганізмів використовувати в процесі своєї життєдіяльності органічні та неорганічні сполуки, які пристутні, власне, в стічних водах і видаляти їх. Властивості мікроорганізмів використовуються в очисних спорудах за участю кисню (аеробні процеси) - біофільтри; за відсутності кисню (анаеробні процеси) - метантенки (для зброджування осадів стічних вод). У процесі біологічного очищення токсичні речовини перетворюються в нешкідливі продукти окиснення: воду, діоксид вуглецю та інші. Очищені стічні води можуть використовувати для зрошення сільськогосподарських земель, у системах виробничого водопостачання тощо.
   Сукупність інженерних споруд, в яких стічні води очищаються від забруднювальних речовин, називаються очисними спорудами. Такі споруди і схеми очистки визначаються об'ємами і складом очищуваної води.
   Системи очисних споруд - автономна каналізація використовується для очистки і відведення побутових стоків приватних будинків, житлових поселень (селищ), готелів і кемпінгів, багатоповерхових будинків, мереж магазинів та ін.
   Для очищення побутових стоків застосовуються  споруди біологічної очистки стічних вод методом повного окислення, аеробної стабілізації надлишкового мулу, в аноксидних і аеробних умовах, з очищенням від біогенних сполук (азот, ПАР, фосфор, тощо). Робота таких очисних споруд базується на принципі аерації стисненим повітрям. Аерація - це процес, який підтримує життєдіяльність біологічних організмів, що проводять біологічну деструкцію, тобто "з'їдають" та переокислюють мертву органіку, внаслідок чого отримуємо технічну воду (95-98 % очистки) та органічне міндобриво (активний мул). Активний мул приймає безпосередню активно-відповідальну участь в біологічному процесі очисної споруди і відкачується тільки при його надлишку.

  Утилізація очищених стоків які пройшли глибоку біологічну очистку через автономну каналізацію, може здійснюватися таким чином:

- скидання на рельєф, або у водойму;

- у фільтруючі траншеї;- у фільтраційні колодязі;- у фільтраційні касети.
  
 Високий ступінь очищення стічних вод дає можлівість для їх вторинного використання в реверсному порядку для різних побутових та господарських потреб (полив газонів, миття тротуарів, машин та ін.).